Studia Informatyczne w Szczecinie

Studia Informatyczne w Szczecinie

Kształcenie na kierunku Informatyka Morska przeprowadzane są przy współdziałaniu z małymi firmami z kręgu IT. Kooperanci wspierają okres dydaktyczny między innymi przez udoskonalanie wybranych ćwiczeń, wzbogacanie prac wychowanków, współorganizację kursów zawodowych. Uwzględnienie w okresie doskonalenia aktualnej tematyki przez pracowników jest poręczeniem pozyskania wykształcenia zgodnego z rynkiem pracy z branży informatyka.

Zapraszamy więc na moją stronę internetową, gdzie znajdziecie ważne wiadomości potrzebne przy procesie dostawania się na naszą uczelnię. Już czym prędzej zapewnij sobie doskonałe wykształcenie

Posted in Uczelnie od futura | Tagged , , , | Leave a comment