WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który posiadane środki przydziela w szczególności na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich terapię zarówno społeczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na różnorodnego postaci dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników firm spełniających sprecyzowane przez przepisy warunki. Aktywność PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd pomysł stworzenia forum wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób niezależny i bezstronny oceniać dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych, śledzi oraz ocenia wszelkie prawne i kompleksowe rozwiązania w sferze zaangażowania osób niepełnosprawnych.

Posted in Doradztwo od futura, Organizacje Pożytku Publicznego od futura | Tagged | Leave a comment