Geolog Tarnów

Geolog Tarnów

Przedsiębiorstwo Geosasak funkcjonuje na rynku od roku 1987. Angażuje do pracy specjalistów z wieloletnim stażem posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia do realizowania prac geologicznych, geotechnicznych, hydrogeologicznych oraz tych z zakresu inżynierii środowiska. Dokonaliśmy szereg rotót geologicznych pod rozmaitego typu inwestycje powiązane z budownictwem kubaturowym, budownictwem drogowym, budową mostów, przemysłowym a także przezbrojeniowym. Duża część wykonywanych prac wykonywanych w ciężkich warunkach gruntowych pozwoliła nam pozyskać okazałe doświadczenie oraz dobrą znajomość warunków geologicznych w obszarze Małopolski i Podkarpacia oraz innych obszarów kraju.

Posted in Budownictwo od futura | Tagged , , | Leave a comment

Sondowania

Sondowania

Sektor budowlany to jedna z tych gałęzi, w których główny nacisk położony jest na bezpieczeństwo. Codziennie stawiane są nowe budynki, budowane są nowe fragmenty infrastruktury, jak choćby systemy kanalizacyjne. Inwestujemy w nowy dom, własnym autem przemierzamy kilometry z przyjemnością, bo wiedzie nas skończona autostrada. Zanim jednak obiekt taki się pojawi, sporo pracy ma firma geologiczna, która wykonując profesjonalne nawierty czy sondowanie bada parametry wodno gruntowe na potrzeby budowlane. Ogólnie mówiąc, poprzez badania gruntu i badania wody stwierdza, że realizacja projektu w konkretnym miejscu jest bezpieczna, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. Jednym z kluczowych badań jest badanie nośności gruntu między innymi modułów odkształcenia. W jego trakcie najczęściej stosowana jest płyta VSS. Kluczową rolę spełniają również badania laboratoryjne. Czym się zajmują? Dzięki ich wykonaniu możliwe staje się między innymi określenie składu granulometrycznego, wykrycie zanieczyszczeń obcych, zbadanie krzywej uziarnienia, czy określenie mechanicznych własności gruntów. Przeprowadzenie precyzyjnych badań to podstawa tego, czym jest projektowanie wielkopolska. W praktyce sporządzona w oparciu o wyniki badań dokumentacja geotechniczna analizuje warunki oraz cechy gruntu, na którym planuje się postawić dany obiekt. Profesjonalnie sporządzona obejmuje między innymi plan stacyjno- wysokościowy terenu czy opis geologii podłoża. Profesjonalne badania oraz wykonanie projektu stanowią ważną część prac geologicznych, ale nie całość. Dopełnieniem tych dwóch pierwszych elementów jest obsługa geologiczna budowy. Nad nadzorem tym czuwa doświadczony geolog. Czym się zajmuje? W ramach wypełnianych obowiązków między innymi bada nośność gruntu. Aby usługi danej firmy były naprawdę najlepszej jakości, oprócz wiedzy i poświęcenia pracowników, firma musi odznaczać się również innowacyjna technologią.

Posted in Budownictwo od futura, Poznań od futura, Usługi od futura | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment