Szkolenia metodologia studenckie

Szkolenia metodologia studenckie

Etap opracowywania rozdziału badawczego pracy dyplomowej może być niezwykle frustrujący. Wynika to najczęściej z braku wiedzy w przedmiotowym temacie. Nie tylko bazy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Zajęcia praktyczne z metodologii są w trakcie studiów marginalizowane. Na seminariach student również nieczęsto ma okazję poznać podstawy metodologii badań własnych. Nasze kursy z metodologii studenckie poświęcone są właśnie temu problematycznemu obszarowi. Ich celem jest usprawnienia pracy studenta jako badacza, a w konsekwencji nauczenia go, w jaki sposób poprawnie sformułować założenia badawcze i dobrać narzędzia, przeprowadzić badanie własne (np. najpopularniejsze – ankietowe), zaprezentować i omówić wyniki oraz je zinterpretować. Wiedza w przedmiotowym obszarze pozwoli na szybszą akceptację poprawnie przygotowanej pracy i uzyskanie wysokiej oceny. Dodatkowo wzrasta satysfakcja z samodzielnie opracowanego tekstu. Oferujemy trzy podstawowe typy szkoleń z zakresy metodologii badań własnych. Warsztaty kierujemy do dyplomantów, magistrantów i doktorantów. Będą one pomocne tak dla osób znajdujących się na etapie koncepcyjnym, jak również dla tych, którzy mają problemy z przeprowadzeniem samego badania, czy zanalizowania i opracowania pozyskanych danych.

Posted in Kursy i szkolenia od futura | Tagged , , , , | Leave a comment